Selectie van een antistatische Fluorkunststof bekleding

In de industrieën waar Fluorkunststof liners worden gebruikt, gebeurt het met regelmaat dat de te transporteren vloeistoffen elektrisch niet geleidend zijn. Deze vloeistoffen zijn niet in staat hun eventuele elektrische lading af te staan aan een metalen deel, omdat dit door middel van de liner wordt geïsoleerd. In tegendeel, de procesvloeistof krijg een nog hogere lading omdat deze wrijving ondervindt langs een niet geleidende kunststof.

PTFE is bijvoorbeeld fameus vanwege het elektrisch opladend vermogen. Als de vloeistof vervolgens in contact komt met een stof van andere elektrische potentiaal, dan volgt vaak een ontladingsvonk wat zeer gevaarlijke situaties kan opleveren.

Men dient zich hierbij te bedenken dat bij een bekleed buissysteem de procesvloeistof over de gehele lengte van het systeem niet de kans krijgt zich te onladen. De liner zorgt er immers voor dat buis na buis geïsoleerd blijft. Hierdoor kan de lading zeer hoog oplopen.

Oplossing:

Een oplossing voor dit probleem is door middel van additieven de liner elektrisch geleidend te maken. Dit kan bijvoorbeeld door koolstof toe te voegen. MB Plastics biedt voor alle Fluorkunststof bekledingen deze optie.

Ook heeft MB Platics inventief op dit probleem ingespeeld en brengt koolstof c.q. grafiete ringen op de markt die moeten worden gemonteerd tussen de flenzen. Deze elektrisch geleidende ringen kunnen worden aangesloten op een geaarde draad.

Bij materiaalkeuze dient het fenomeen van de elektrisch oplading door isolatie de nodige aandacht te krijgen. Door ongelukken met statische elektriciteit hebben zich bij verschillen bedrijven catastrofes voorgedaan.  

Top